ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ SASIB จำนวน 34 รายการ