ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะไกลและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล