ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์เฉพาะทาง AUTOCAD จำนวน 5 Licenses