ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 พันบาท