ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5 พันบาท