น.ส.สิริพร สิริเวทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 80 ปี โดยมีพ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas