นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ให้แก่นายประสงค์  พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง  ครบรอบ 144 ปี  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4  กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2562