สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเขียนและแบบพิมพ์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามไฟล์แนบนี้