นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas