ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D จำนวน 22 รายการ