ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 18 รายการ