โรงพยาบาลสวนเบญจกิตติเฉลิมพระเกียรติ 84  จัดอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันประจำปีพ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนเบญจกิตติเฉลิมพระเกียรติ 84 โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ศาสตรายจารย์แพทย์หญิง นิจศรี ชาญณรงค์ ผศ.พญ.อร ถามชุติเนตร