กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 มีนาคม 2562

ร่าง_ประกาศประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินฯ

ราคากลาง