แผนการจัดจ้าง (งานจ้างการไฟฟ้านครหลวงบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี ที่สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย