ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาตู้ MDB, Circuit Breaker ที่ F.5