2.ราคากลาง กล่องจำนวน 1,000,000 

ประกาศผู้ชนะMX-M564N_20190215_082131