นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas