ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรตในสาธารณรัฐอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง