พญ.พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN ระดับประเทศ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ได้รับการรับรอง Green office ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562