สำนักงานยาสูบสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ไวนิล ขนาด  1.2×2 เมตร พร้อมโครงไม้)

ตาม รายละเอียดแนบนี้