นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ณ อาคารสำนักพิมพ์มติชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas