ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ HAUNI จำนวน 20 รายการ