ดาวน์โหลดเอกสารประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิต จำนวน 5 รายการ