จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒