จ้างประกอบรูปเล่มปฎิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒