ดาวน์โหลดhttps://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/11/MX-M564N_20181114_090935-3.pdf

ซื้อTobacco Flavour 014 จำนวน 200 กก.