เปลี่ยนแปลงประกาศแผนฯ งานรถยกhttp://เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์