นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  นายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ นายชำนาญ  อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต  นายอลงกรณ์  เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา นายมนตรี  กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต  และนายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในส่วนกลางเข้าร่วมรับฟัง พร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ไปยังสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง และโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561