ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 262 (เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 128 เครื่อง)