ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาขายเหมาเศษกระดาษ ,​เศษพลาสติก ที่เหลือจากการผลิต