จัดซื้อTRIACETIN จำนวน 108,000 กก.

ดาวน์โหลดhttp://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/07/งานพี่คิง.pdf