จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูพรุนกระดาษพันก้นกรองบุหรี่(Micro Laser No.1,No.2) จำนวน 33 รายการ