ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ , รถยนต์นั่งเก๋ง และรถจักรยานยนต์ ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ