ประกาศนครพนมเรื่องประกาศชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561(22รายการ)1 2