ประกาศซื้อรองเท้า จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง รองเท้า 2 รายการ