ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิต  จำนวน 4 รายการ