ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา)