พ.ญ.พันธ์ทิพย์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานฝ่ายการแพทย์ โรงงานยาสูบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายการแพทย์จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561