ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 128 เครื่อง)