ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์)