เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ บริเวณชุมชนร่มเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.