4.ประกาศซื้อเครื่องไตเทียม

ราคากลางCost Estimate

7.ประกาศผลผู้ชนะ