ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ SASIB จำนวน 16 รายการ