ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง)