ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ไฟฟ้า ที่ฝ่ายการแพทย์ โรงงานยาสูบ