7 ประกาศแผนจัดซื้อเตียง ครั้งที่ 2 (ยกเลิกครั้งที่ 1)