การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายการแพทย์ (พยาบาล3)