แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกอำนวยการ