จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 90,000 แผ่น เป็นเงิน 765,585.00 บาท

ดาวโหลดเอกสารรายละเอียด