ประกาศโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศผลผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองทำการค้ายาสูบ

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในจังหวัดราชบุรี

ในจังหวัดสมุทรสาคร

ในจังหวัดบุรีรัมย์

ในจังหวัดสมุทรปราการ